Договір публічної оферти

Даний договір є пропозицією від фізичної особи-підприємця – Манько Руслани Василівни про укладення договору роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом.

Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

Цей договір адресований невизначеному колу осіб. Здійснюючи замовлення будь-якого товару або послуги на сайті  http://roksolanabogutska.com/, ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти. Отримуючи доступ до матеріалів сайту, користувач тим самим приєднується до цього Договору.

Ця Публічна оферта діє з моменту її викладення на сайті, до моменту прийняття нової редакції оферти.

1. Терміни та визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід'ємною частиною:

  • 1.1 Продавець –ФОП Манько Руслана Василівна, фактична адреса здійснення господарської діяльності: 79005, м. Львів, вул. Саксаганського, буд. 11
  • 1. 1.2 Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту http://roksolanabogutska.com/ , що приймає всі умови цієї оферти і робить замовлення Товару. Одержувач, Покупець для цілей цього Договору є Користувачами.
  • 1.3 Покупець - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту, що здійснює замовлення на сайті з метою покупки Товару і тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами даної оферти.
  • 1.4 Одержувач –особа, яка зазначена Користувачем як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Користувач.
  • 1.5 Інтернет-магазин – в рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а так само інтернет адреса:  http://roksolanabogutska.com/  і всі похідні від http://roksolanabogutska.com/ є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.
  • 1.6 Товар - об'єкт угоди сторін;  одяг, аксесуари та інші предмети, представлені в Інтернет-магазині.

  2. Загальні положення

  • 2.1 Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-Магазин. Пропозиція на сайті адресована невизначеному колу осіб є запрошенням укласти договір. Користувач після ознайомлення з пропозицією має право прийняти (акцептувати) пропозицію Продавця шляхом заповнення відповідної форми замовлення та проведення передоплати за Товар. Сплата Користувачем суми коштів за Товар вважається акцептом пропозиції на придбання Користувачем відповідного товару на умовах, що зазначені у пропозиції.
  • 2.2 Здійснюючи замовлення Товару в Інтернет-Магазині, Користувач погоджується з умовами продажу розміщених на сайті Товарів. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути сайт : http://roksolanabogutska.com/.
  • 2.3 Діючі умови продажу Товарів і розміщена на сайті інформація про Товари є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
  • 2.4 Діючі умови можуть бути змінені Продавцем без повідомлення про це Користувачів та Покупців в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього договору вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не буде передбачено самим договором, або діючим законодавством.
  • 2.5 Договір вважається укладеним з моменту акцепту пропозиції Користувачем.
  • 2.6. Не вважається акцептом пропозиції відправлення Продавцем засобами електротехнічної (sms- інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем замовлення.
  • 2.7. Моментом отримання і прийняття Товару Користувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):
   • - підписання Одержувачем акту приймання-передавання Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або
   • - підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або
   • - фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі).
  • 2.8. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої Продавцем, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Покупця до Продавця в момент передачі транспортній або кур'єрській компанії.
  • 2.9. Повідомляючи Продавцю свій номер телефону та e-mail, Покупець дає згоду, та жодним чином не заперечує, на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов'язань перед Покупцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цієї Публічної оферти. Дані засобів зв’язку Покупця, можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця. Здійснюючи Замовлення, Користувач / Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.
  • 2.10. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Користувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Користувачем в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

  3. Предмет договору 

  • 3.1 Предметом цього Договору є надана Користувачу можливість купувати для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товар, представлений в каталозі Інтернет-магазину.

   

  4. Товар та порядок здійснення покупки

  • 4.1 Продавець забезпечує наявність у себе представлених в Інтернет-магазині Товарів.  Фотографії Товару є ілюстраціями до нього, і фактичний зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від них. Супроводжуючі Товар описи і характеристики не є вичерпним, і може містити друкарські помилки. З метою уточнення інформації щодо даного Товару Покупець може в будь-який час звернутися в службу підтримки.
  • 4.2 При відсутності у Продавця замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця за допомогою електронного листа або зв'язавшись з ним по телефону.
  • 4.3 Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
  • 4.4 У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, що обмовляється між Продавцем і Покупцем окремо або способом, яким Покупцем була здійснена оплата за Товар.
  • 4.5 Максимальний термін обробки і збору замовлення становить 5 робочих днів.  Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про орієнтовну дату доставки шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем під час оформлення Замовлення або по телефону.
  • 4.6. У випадку відсутності Товару на складі Продавця або у разі, якщо замовлений Товар виготовляється під конкретного Покупця, то в такому випадку строк поставки визначається з урахуванням часу, який необхідний Продавцеві для виготовлення відповідного Товару. За вказаних обставин строк поставки Товару не повинен перевищувати 30 робочих днів з моменту отримання оформлення замовлення.Про відсутність відповідного Товару на складі Продавця, Покупець інформується шляхом направлення інформаційного повідомлення на електронну пошту Покупця.

   

  5. Доставка Замовлення

  • 5.1 Способи, а також вартість доставки Товарів в залежності від способу оплати вказані у відповідному розділі Інтернет-магазину.
  • 5.2 Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником «Нова пошта», виходячи з ваги Товару, регіону і способу доставки. Розрахувати доставку Покупець може самостійно на офіційному сайті «Нова пошта» https://novaposhta.ua/.
  • 5.3 Відправка замовлень здійснюється у строк, що не перевищує 3 (три) дні від дати підтвердження замовлення і при наявності товару на складі. Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, яка вказана у Замовленні в якості Покупця чи Отримувача.
   У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні дані про Замовлення. Під час вручення Замовлення перевізник «Нова пошта» має право вимагати пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача.
  • 5.4 Посилка доставляється на вказаний Покупцем склад перевізника «Нова пошта». Для отримання посилки необхідно пред'явлення паспорта та номера декларації. Номер декларації повідомляється Покупцеві будь-яким із способів: по телефону; за допомогою мобільного додатка viber; відправляється на вказану Покупцем адреса електронної пошти; за допомогою sms-повідомлення, що надсилається після відправлення замовлення.
   Адреси та телефони відділень перевізника «Нова пошта» - зазначено на офіційному сайті «Нова пошта» https://novaposhta.ua/. Термін безкоштовного зберігання вантажу на складі «Нова пошта» становить 5 днів. За кожен день зберігання вантажу на складі «Нова пошта» понад зазначеного тимчасового періоду накладається пеня.
  • 5.5 Відповідальність за випадкове пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення.

   

  6. Ціна та оплата товару

  • 6.1. Ціна Товару зазначається в національній валюті і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.
  • 6.2. Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованої ціною або анулювання Замовлення.
  • 6.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
  • 6.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем згідно з умовами та тарифами, вказаними на сторінці Інтернет-магазину.
  • 6.5. Продавець має право надавати знижки на Товари і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування, вказані на Сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
  • 6.6. Вартість послуги Перевізника «Нова пошта» «Отримання зворотного платежу на банківську карту» у випадку оплати Товару післяплатою Покупець оплачує додатково, згідно тарифів Перевізника.

   

  7. Обмін і повернення Товару

  • 7.1 Повернення Товару здійснюється відповідно до умов повернення, зазначеним на Сайті на сторінці Інтернет-магазину.
  • 7.2 Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» протягом 14 календарних днів. Повернути або обміняти товар протягом терміну, встановленого Законом України "Про захист прав споживачів", відправивши товар на адресу: м. Львів, вул. Втіха, 29, попередньо повідомивши про це Продавця. Відправка Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
  • 7.3 Повернення Товару належної якості:
  • 7.3.1 Повернення Товару належної якості можливо протягом 14 календарних днів з моменту його отримання за умовами, що Товар не був у використанні, а також були збережені: його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Не допускається нанесення на упаковку написів, адрес і іншого.
  • 7.3.2 У разі відмови Покупця від Товару згідно п.7.3.1. Договору Продавець повертає йому вартість Товару на протязі 7 (семи) днів з дати отримання Товару. Повернення вартості Товару здійснюється виключно особі, зазначеній в бланку Замовлення на Товар. Повернення здійснюється у погоджений між сторонами. Покупцеві повертається тільки вартість товару. Вартість пересилання повернення оплачує Покупець.
  • 7.4 Повернення Товару неналежної якості:
  • 7.4.1 Під Товаром неналежної якості розуміється товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну, кольору або оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості Товару та / або неможливості його використання за призначенням.
  • 7.4.2 Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.
  • 7.4.3 Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» вимагати повернення сплачених грошових коштів.
  • 7.4.4 Якщо причиною повернення послужила помилка Продавця Інтернет-Магазину, Покупцеві повертається повна вартість замовлення. Також Продавець Інтернет-Магазину оплачує зворотний пересилку товару. Під помилкою працівника Продавця / Інтернет-Магазину мається на увазі: відправлення іншої моделі; відправлення іншого розміру; невідповідність кольору моделі фотографії (наприклад: замість чорного, сукня виявилася червоною). При цьому не враховується невідповідність відтінку того ж кольору (яскраво червоний - кораловий), в зв'язку з тим, що на різних моніторах одне і те ж зображення може виглядати по-різному.
  • 7.4.5 Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після передачі його Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

   

  8. Конфіденційність і захист інформації

  • 8.1 Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  • 8.2 Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами. Термін зберігання і обробки персональних даних становить строк у відповідності до законодавства України.
  • 8.3 Надаючи свої персональні дані під час реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою просування Продавцем товарів та послуг.
  • 8.4. Продавець має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача/Покупця з його згоди. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, які інформують Користувача/Покупця про Замовлення та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.
  • 8.5 Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
  • 8.6 Продавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.
  • 8.7 Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: попереджати спроби несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України « Про інформацію».

   

  9. Термін дії публічної оферти

  • 9.1. Діюча публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Покупцем і діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти.
  • 9.2 Замовляючи Товар в Інтернет-Магазині, Користувач погоджується з умовами даної публічної оферти.

  10. Особливі умови

  • 10.1 Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.
  • 10.2 Інтернет-Магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без повідомлення.
  • 10.3 До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
  • 10.4 У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Покупця, він повинен звернутися до Продавця з розміщеним на Сайті контактам. Усі виникаючі суперечки сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.
  • 10.5 Сторони погоджують що документи відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для сторін, можуть бути подані в судові інстанції в якості належних доказів і не можуть заперечуватись стороною, від імені якої вони були відправлені.
  • 10.6. На виконання п.10.5. Продавець зазначає, що для листування між Сторонами Продавець використовуватиме наступну електронну пошту - info@roksolanabogutska.com, а при використанні вказаної електронної пошти вважатиметься, що таке листування здійснюється особою, яка є законним представником Продавця, і яка уповноважена на надсилання та отриманні листів, документів, ведення листування від імені Продавця, та наділена всіма правами що володіє Продавець. Вказані в електронних документах реквізити є дійсними та відповідають офіційним реквізитам Продавця.
  • 10.7. На виконання п.10.5. Покупець зазначає що всі листи, які будуть направлені на електронну пошту, що була зазначена Покупцем при оформленні замовлення на Товар вважатимуться такими, що отримані Покупцем. Вказані в електронних документах реквізити є дійсними та відповідають офіційним реквізитам Продавця.
  • 10.8.Сторони домовились, що у випадку, якщо Користувач, який здійснив оформлення Товару має постійне міцезнаходження, місцеперебування чи місце проживання на території іноземної держави, то в такому випадку до договору споживання застосовується право держави України.
  • 10.9. Оферта або реклама про Товар, який міститься на веб-сайті http://roksolanabogutska.com/, вважатиметься такою, що розміщена в країні Продавця, а також відповідне замовлення прийнято та опрацьовано на території України.